Реклама в Project One

За всички въпроси, свързани с маркетинга и рекламата, моля използвайте следните контакти:

Янка Петровска
мениджър международна реклама
PC World: Project One
тел.: (+ 359 2) 400 1092
mail: yanka_petrovska@idg.bg
web: p1.pcworld.bg
Йорданка Славчева
мениджър ключови клиенти
PC World: Project One
тел.: (+ 359 2) 400 1089
mail: jordanka_slavcheva@idg.bg
web: p1.pcworld.bg
Петя Лукашева
мениджър ключови клиенти
PC World: Project One
тел.: (+ 359 2) 400 10 87
mail: petia_lukasheva@idg.bg
web: p1.pcworld.bg
Бистра Нейчева
мениджър медийни агенции
PC World: Project One
тел.: (+ 359 2) 400 1090
mail: bistra_neicheva@idg.bg
web: p1.pcworld.bg
Йордан Вълков
рекламен мениджър
PC World: Project One
тел.: (+ 359 2) 400 1091
mail: jordan_valkov@idg.bg
web: p1.pcworld.bg