»новации: AMD Radeon HD 6970 и Radeon HD 6950
15 декември 2010 |
skill level 3/5:

»новации: AMD Radeon HD 6970 и Radeon HD 6950

ѕреглед на промените в Cayman

16537 прочитани€
15 одобрени€
3 неодобрени€
Mощност под контрол: PowerTune

PowerTune

¬ъпреки, че Cayman са видеокарти във високи€ клас, където производителността има много по-гол€ма тежест от консумираната мощност, с т€х AMD за пръв път демонстрира нова технологи€, ко€то динамично регулира честотите на графичното €дро и паметта, така че видеокартата да се вмества в зададената по спецификациите на производител€ мощност (TDP)

ƒвата Cayman-а са оборудвани с датчици, които в реално време отчитат консумираната от видерокартата мощност. “ази функционалност е реализирана изц€ло на хардуерно ниво.


Ќа горната диаграма са представени три различни режима на видеокартата под тежко натоварване. „ервената лини€ отчита консумираната мощност, ако ограничение не се налага. —трес тестове като Furmark могат да доведат до илюстрираните пикове, при които имаме консумаци€ над TDP спецификаци€та.

— прекъсната лилава лини€ е означена мощността, ограничена чрез PowerTune. ѕри опасност от преминаване на лимита честотата на графични€ процесор се понижава. —лед редица проведени експерименти от AMD отчитат, че ограничаването на консумираната мощност почти не се отраз€ва на производителността на системата.


Ќа горната диаграма червената графика съответства на честотата на €дрото, а жълтата – бро€т кадри в секунда. » двете графики се развиват като функции на времето.

»звестно е, че напредналите потребители, каквито са повечето геймъри и хардуерните ентусиасти, са поборници за каузата да им бъде предоставен максимален контрол върху притежавани€ от т€х хардуер. ≈то защо, в нови€ Catalyst Control Center е добавен плъзгач, с помощта на който максимално допустимата мощност на видеокартата може да се повишава и понижава. ѕо такъв начин клиентът запазва предимствата и благотворни€ ефект, който имат ограничаването на електрическата консумаци€ върху температурата и шума на видеокартата през по-гол€мата част от времето; а в същото време да настрои видеокартата за по-висока или по-ниска производителност в зависимост от конкретните си нужди.


15 одобрени€
3 неодобрени€
≈тикети:
Radeon HD 6970 Radeon HD 6950 Cayman