»новации: AMD Radeon HD 6970 и Radeon HD 6950
15 декември 2010 |
skill level 3/5:

»новации: AMD Radeon HD 6970 и Radeon HD 6950

ѕреглед на промените в Cayman

16449 прочитани€
15 одобрени€
3 неодобрени€
јрхитектурата: «ащо VLIW4?

“ворчески рискове: јнализ на архитектурата


≈дна от ключовите промени в двете видеокарти Cayman е използването на VLIW4 архитектура на €дрото, което е най-радикалната пром€на от представ€нето на Radeon HD 2900 насам. ¬идеокартите от предходните 3 поколени€, както видеокартите Radeon HD 6800 използват VLIW5 модел.

–айън —мит от Anandtech прави следни€ сравнителен анализ на двете архитектури:

«а да об€сним защо AMD преминават към архитектурата VLIW4, първо тр€бва да си припомним как и защо бе въведена VLIW5, ко€то датира още от времето на DirectX 9.

¬ онези дни пикселните и вертексните шейдъри все още б€ха различни функционални блокове и ATI избраха VLIW5 дизайна за вертексните шейдъри. —поред техните проучвани€ това беше най-ефективни€ модел, който позвол€ваше обработката на четирите компоненти на пиксела (w, x, y, z) и скаларни€ компонент (осветеността) да се обработват по едно и също време.

ѕрез 2007-ма на б€л св€т излезе Radeon HD 2900 и с него първата унифицирана архитектура на ATI. “ова беше първи€т им DirectX 10 продукт, но архитектите отново заложиха на VLIW5, защото DirectX 10 игрите все още б€ха малко на брой и имаше здрава логика да се предложи продукт, който максимално ефективно обработва DX9 vertex shaders. ѕрез онова време иде€та за GPGPU (използването на видеопроцесора за изчислени€, обичайно извършвани от централни€ процесор) все още н€ма осезаем ефект върху пазара на графични решени€ за масови€ потребител.

ѕрез 2008-ма, когато б€ха проектирани предшествениците на Cayman, GPGPU все още не беше на дневен ред и с добав€нето на поддръжката й Nvidia усп€ваше да си докара саммо н€колко милиона повече. »грите, поддържаши DirectX 10 все още са относително редки. — оглед на факта, че до от фазата на планирането до представ€нето на един графичен процесор минават повече от 2 години, от инженер-конструкторите и маркетолозите се изисква да направ€т добро прогнозиране за това какво вещае бъдещето. ѕредвиждани€та на AMD са били за това, че GPGPU ще придобива все по-гол€мо значение, а игрите, използващи DirectX 9 ще отстъп€т на по-новите игри, използващи DirectX 10 и DirectX 11. “ака VLIW5 подлежи на преоценка.

ƒнес, когато се представ€т Cayman-ите, GPGPU изчислени€та набират скорост, а DX10 и DX11 игрите доминират сцената, а апоге€т на DirectX 9 отдавна отмина. —поред анализите на AMD попул€рните съвременни игри натоварват ефективно 3,4 потокови процесора, ко€то значи, че 5-ти€т потоков процесор потчи неизменно остава неизполван. ≈то защо настъпи времето за въвеждането на по-компактен SPU (Streaming Processing Unit), а именно VLIW4.”

”двоена мощност за геометричните изчислени€


√рафичните процесори Cayman имат два блока за геометрична обработка, които удво€ват обема на потока данни, захранващи изчислителните €дра.


«аглавие на страницата–еализаци€та е аналогична на тази в Barts. AMD отчитат 2 пъти по-висока производителност на теселаторите спр€мо това при Radeon HD 5870.


15 одобрени€
3 неодобрени€
≈тикети:
Radeon HD 6970 Radeon HD 6950 Cayman